Privātuma politika

Mēs esam ļoti priecīgi par jūsu interesi par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzībai ir īpaša nozīme CLM ServisaGrupa SIA vadībā. CLM ServisaGrupa SIA vietņu izmantošana parasti ir iespējama, nesniedzot nekādus personas datus. Tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot mūsu uzņēmuma īpašos pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni, var būt nepieciešama personas datu apstrāde. Ja ir nepieciešama personas datu apstrāde un šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti lūdzam datu subjekta piekrišanu.

Personas datu, piemēram, datu subjekta vārda, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numura, apstrāde vienmēr notiek saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un saskaņā ar valstij raksturīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami CLM ServisaGrupa SIA. Izmantojot šo privātuma politiku, mūsu uzņēmums cenšas informēt sabiedrību par mūsu apkopotās, izmantotās un apstrādājamās personiskās informācijas raksturu, apjomu un mērķi. Turklāt datu subjekti tiek informēti par viņu tiesībām saskaņā ar šo privātuma politiku.

Kā kontrolieris CLM ServisaGrupa SIA ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku personas datu, kas apstrādāti šajā vietnē, aizsardzību. Tomēr datu pārraidei, kas balstīta uz internetu, parasti var būt drošības trūkumi, tāpēc nevar garantēt pilnīgu aizsardzību. Šī iemesla dēļ ikviena attiecīgā persona var brīvi iesniegt mums personas datus ar alternatīviem līdzekļiem, piemēram, pa tālruni.

1. Definīcijas

Uzņēmuma CLM ServisaGrupa SIA privātuma politika ir balstīta uz terminoloģiju, ko izmanto Eiropas direktīva un pārvaldes iestāde, pieņemot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (DS-GVO). Mūsu privātuma politikai jābūt viegli lasāmai un saprotamai gan sabiedrībai, gan mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlētos iepriekš izskaidrot izmantoto terminoloģiju.

Cita starpā šajā konfidencialitātes politikā mēs izmantojam šādus terminus:

 • a)    personas dati

  Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk “datu subjekts”). Fiziska persona tiek uzskatīta par identificējamu, kura tieši vai netieši, jo īpaši saistībā ar tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viena vai vairākas īpašas pazīmes, izsaka fizisko, fizioloģisko, var identificēt šīs fiziskās personas ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

 • b)    skarto personu

  Ietekmētā persona ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

 • c) Apstrāde

  Apstrāde ir jebkurš process vai darbību sērija, kas tiek veikta ar vai bez automatizētu procesu palīdzības saistībā ar personas datiem, piemēram, savākšana, vākšana, organizēšana, pasūtīšana, glabāšana, pielāgošana vai modificēšana, lasīšana, vaicāšana, lietošana, izpaušana, izmantojot iesniegšanu, izplatīšanu vai cita veida nodrošināšanu, samierināšanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

 • d) apstrādes ierobežojumi

  Apstrādes ierobežošana ir glabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāku apstrādi.

 • e) Profilēšana

  Profilēšana ir jebkura veida personas datu automatizēta apstrāde, kas ietver šādas personiskās informācijas izmantošanu, lai novērtētu noteiktus personiskus aspektus, kas saistīti ar fizisku personu, jo īpaši aspektus, kas saistīti ar darba izpildi, ekonomisko situāciju, veselību, personisko Analizēt vai paredzēt šīs fiziskās personas vēlmes, intereses, uzticamību, izturēšanos, atrašanās vietu vai atrašanās vietu.

 • f) Pseidonimizācija

  Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, nepieprasot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tiek pakļauti tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka personas dati nav piešķirts identificētai vai identificējamai fiziskai personai.

 • g) kontrolieris vai kontrolieris

  Pārzinis vai pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, struktūra vai struktūra, kas atsevišķi vai saskaņoti ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja šādas apstrādes mērķus un veidus nosaka Savienības tiesību akti vai dalībvalstu tiesību akti, pārzini vai īpašus viņa iecelšanas kritērijus var paredzēt Savienības vai valsts tiesību aktos.

 • h) procesors

  Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

 • i) uztvērējs

  Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra, aģentūra vai cita vienība, kurai Personas dati tiek izpausti neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona. Tomēr iestādes, kuras saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu misiju, neuzskata par saņēmējiem.

 • j) Trešais

  Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, struktūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras ir tieši pilnvarotas pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā personas datu apstrādei.

 • k) Piekrišana

  Piekrišana ir jebkura datu subjekta brīvprātīgi un nepārprotami izteikta gribas izpausme paziņojuma vai cita datu subjekta viennozīmīga apstiprinoša akta veidā, lai datu subjektam norādītu, ka viņš piekrīt apstrādājamo personas datu apstrādei.

  otrais Pārziņa nosaukums un adrese

  Atbildīgā persona Vispārējās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu datu aizsardzības likumu un citu datu aizsardzības noteikumu nozīmē ir:
  CLM ServisaGrupa SIA

  Latvia, Rīga, LV-1050, Šķūņu iela 6-8

  Tālrunis: +371 6-6164271

  E-pasts: service@clmg24.lv

  Interneta adrese: www.clmg24.lv

  trešais Cepumi

  CLM ServisaGrupa SIA vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek glabāti un glabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūku.

  Daudzas vietnes un serveri izmanto sīkfailus. Daudzos sīkfailos ir tā saucamais sīkfailu ID. Sīkdatnes ID ir sīkfaila unikālais identifikators. Tas sastāv no virknes, caur kuru interneta lapas un serverus var piešķirt konkrētam interneta pārlūkam, kurā tika glabāts sīkfails. Tas ļauj apmeklētajām vietnēm un serveriem atšķirt indivīda pārlūku no citiem interneta pārlūkiem, kas satur citus sīkfailus. Konkrētu interneta pārlūku var atpazīt un identificēt ar unikālo sīkfaila ID.

  Izmantojot sīkdatnes, CLM ServisaGrupa SIA var sniegt šīs vietnes lietotājiem ērtākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkdatņu iestatīšanas.

  Izmantojot sīkdatni, informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē var optimizēt lietotāja izpratnē. Sīkdatnes ļauj mums, kā jau minēts, atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir lietotājiem atvieglot mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Piemēram, vietnes, kas izmanto sīkdatnes, lietotājam nav katru reizi jāievada akreditācijas dati, kad viņi apmeklē vietni, jo to veic vietne un lietotāja datorā saglabātais sīkfails. Vēl viens piemērs ir iepirkumu groza sīkdatne tiešsaistes veikalā. Tiešsaistes veikals atceras preces, kuras klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkdatni.

  Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu caur mūsu vietni, izmantojot atbilstošu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi neatgriezeniski ir pretrunā sīkdatņu iestatījumiem. Turklāt jau iestatītos sīkfailus var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās izplatītajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkdatņu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

  4 Vispārīgu datu un informācijas apkopošana

  CLM ServisaGrupa SIA vietne apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas katru reizi, kad vietnei piekļūst skarta persona vai automatizēta sistēma. Šie vispārējie dati un informācija tiek glabāti servera žurnālfailos. (1) izmantotie pārlūku veidi un versijas, (2) operētājsistēma, kuru izmanto piekļuves sistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma piekļūst mūsu vietnei (tā sauktie novirzītāji), (4) apakšmājas lapas, kurām var piekļūt, izmantojot (5) datums un laiks piekļuvei tīmekļa vietnei, (6) interneta protokola (IP) adrese, (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (8) citi līdzīgi dati un informācija, ko izmanto uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

  Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, CLM ServisaGrupa SIA neizdara secinājumus par attiecīgo personu. Drīzāk šī informācija ir nepieciešama, lai (1) pareizi piegādātu mūsu tīmekļa vietnes saturu, (2) lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes saturu un reklamētu to, (3) lai nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un mūsu tīmekļa vietnes nepārtrauktu darbību un ( 4) sniegt tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamo informāciju kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. SIA CLM ServisaGrupa šo anonīmi savākto informāciju un informāciju, no vienas puses, novērtē statistiski un tālāk ar mērķi paaugstināt datu aizsardzību un datu drošību mūsu uzņēmumā, lai galu galā nodrošinātu optimālu aizsardzības līmeni mūsu apstrādātajiem personas datiem. Servera žurnālfailu anonīmi dati tiek glabāti atsevišķi no visiem personas datiem, kurus nodrošina skartā persona.

  5 Reģistrācija mūsu vietnē

  Datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa tīmekļa vietnē, nodrošinot personas datus. Personas dati, kas jānosūta pārzinim, ir iegūti no attiecīgās ievades maskas, ko izmanto reģistrēšanai. Datu subjekta ievadītos personas datus vāc un glabā tikai pārziņa iekšējai lietošanai un saviem nolūkiem. Pārzinis var organizēt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, pakomātam, kurš arī izmanto personas datus tikai iekšējai lietošanai, kas attiecināma uz pārzini.

  Reģistrējoties kontroliera vietnē, tiek saglabāta arī datu subjekta interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirta IP adrese, reģistrācijas datums un laiks. Šo datu glabāšana notiek, ņemot vērā, ka tikai tā var novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, un šie dati, ja nepieciešams, lai noskaidrotu izdarītos pārkāpumus. Šajā sakarā kontroliera nostiprināšanai ir nepieciešama šo datu glabāšana. Šie dati netiek izpausti trešajām personām, ja vien nav juridiska pienākuma tos atklāt vai tiesībaizsardzības iestāžu pienākums ir to atklāt.

  Reģistrējot datu subjektu, kas brīvprātīgi sniedz personas datus, datu apstrādātājs kalpo, lai sniegtu datu subjektam saturu vai pakalpojumus, kurus lietas rakstura dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētas personas var jebkurā laikā mainīt reģistrācijā sniegtos personas datus vai pilnībā izdzēst tos no datu pārziņa datu bāzes.

  Pārzinis jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedz katram datu subjektam informāciju par to, kuri personas dati par datu subjektu tiek glabāti. Turklāt personas datu apstrādātājs pēc datu subjekta pieprasījuma vai atsauces labo vai dzēš personas datus, ciktāl tas nav pretrunā ar likumā noteiktajām saglabāšanas prasībām. Šajā datu aizsardzības paziņojumā ar vārdu nosaukts datu aizsardzības inspektors un visi pārziņa darbinieki šajā kontekstā ir pieejami datu subjektam kā kontaktpersonai.

  6th Abonēšana mūsu biļetenam

  CLM ServisaGrupa SIA vietnē lietotājiem tiek dota iespēja abonēt mūsu uzņēmuma biļetenu. Kādi personas dati tiek pārsūtīti datu kontrolierim, pasūtot biļetenu, rodas no šim nolūkam izmantotās ievades maskas.

  SIA CLM ServisaGrupa regulāri informē klientus un biznesa partnerus, izmantojot biļetenu par uzņēmuma piedāvājumiem. Mūsu uzņēmuma biļetenu datu subjekts var saņemt tikai tad, ja (1) datu subjektam ir derīga e-pasta adrese un (2) datu subjekts reģistrējas biļetenam. Juridisku iemeslu dēļ uz e-pasta adresi, kuru attiecīgā persona pirmo reizi ievadījusi, lai nosūtītu biļetenu, izmantojot divkāršās izvēles procedūru, tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Šis apstiprinājuma e-pasts ir paredzēts, lai pārbaudītu, vai e-pasta adreses kā attiecīgās personas īpašnieks ir pilnvarojis saņemt biļetenu.

  Reģistrējoties biļetenam, mēs saglabājam arī datorsistēmas IP adresi, kuru attiecīgā persona izmanto reģistrācijas laikā, kā arī reģistrācijas datumu un laiku, ko piešķīris interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP). Šo datu vākšana ir nepieciešama, lai vēlāk varētu saprast datu subjekta e-pasta adreses (iespējamo) nepareizu izmantošanu, un tāpēc tas nodrošina datu kontroliera tiesiskās garantijas.

  Personas dati, kas savākti, reģistrējoties biļetenam, tiks izmantoti tikai un vienīgi mūsu biļetenu nosūtīšanai. Turklāt biļetenu abonentus var informēt pa e-pastu, ja tas ir nepieciešams biļetenu pakalpojuma darbībai vai reģistrācijai, kā tas var būt gadījumā, ja mainās biļetenu piedāvājums vai tehniskas izmaiņas. Personas dati, kas savākti biļetenu pakalpojuma ietvaros, netiek pārsūtīti trešajām personām. Attiecīgā persona jebkurā laikā var pārtraukt mūsu biļetenu abonēšanu. Jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu personas datu glabāšanai, ko datu subjekts mums ir devis jaunumu saņemšanai. Piekrišanas atsaukšanai katrā biļetenā ir atbilstoša saite. Jebkurā laikā ir iespējams arī atteikties no biļetenu abonēšanas, tieši kontroliera vietnē, vai arī citādā veidā informēt kontrolieri.

  septītais Jaunumi izsekošana

  CLM ServisaGrupa SIA biļetenos ir tā sauktie skaitīšanas pikseļi. Skaitīšanas pikselis ir miniatūra grafika, kas ir iegulta tajos e-pasta ziņojumos, kas tiek nosūtīti HTML formātā, lai iespējotu žurnālfailu ierakstīšanu un žurnālfailu analīzi. Tas ļauj statistiski novērtēt tiešsaistes mārketinga kampaņu panākumus vai neveiksmes. Balstoties uz iegulto pikseļu, CLM ServisaGrupa SIA var noteikt, vai un kad skartā persona ir atvērusi e-pastu un kuras e-pasta saites ir izsaukusi attiecīgā persona.

  Šādus personas datus, kas savākti, izmantojot biļetenos ietvertos skaitīšanas pikseļus, kontrolieris glabās un novērtēs, lai optimizētu biļetenu piegādi un labāk pielāgotu turpmāko biļetenu saturu datu subjekta interesēm. Šie personas dati netiks izpausti trešajām personām. Ietekmētās personas jebkurā laikā ir tiesīgas atsaukt atsevišķo piekrišanas deklarāciju, kas izdota, izmantojot divkāršās izvēles procedūru. Pēc atsaukšanas šos personas datus kontrolieris izdzēsīs. Ja biļetens tika anulēts, CLM ServisaGrupa SIA to automātiski interpretēja kā atsaukumu.

  8. Sazinieties ar tīmekļa vietni

  Atbilstoši juridiskajiem noteikumiem CLM ServisaGrupa SIA vietnē ir informācija, kas nodrošina ātru elektronisku kontaktu ar mūsu uzņēmumu, kā arī tiešu saziņu ar mums, kas ietver arī tā dēvētā elektroniskā pasta vispārējo adresi (e-pasta adresi). Ja skartā persona sazinās ar datu kontrolieri pa e-pastu vai izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, datu subjekta sniegtie personas dati tiks automātiski saglabāti. Šādu personisku informāciju, ko brīvprātīgi sniedz datu subjekts pārzinim, glabā, lai apstrādātu vai sazinātos ar datu subjektu. Šie personas dati netiek izpausti trešajām personām.

  devītajā Regulāra personas datu dzēšana un bloķēšana

  Pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi vai, ja to pieprasa Eiropas direktīvas un regulas, vai kāds cits likumdevējs normatīvajos aktos, pārziņa mērķis pakļauts tika sniegts.

  Ja glabāšanas mērķis tiek izlaists vai ja beidzas glabāšanas laiks, kas noteikts Eiropas direktīvās un noteikumos, vai kāds cits attiecīgs likumdevējs, personas dati tiek regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar normatīvajiem noteikumiem.

  10 Datu subjekta tiesības

  • a) Tiesības apstiprināt

   Katram datu subjektam ir tiesības, ko piešķīrusi Eiropas Direktīva un pārvaldes iestāde, pieprasīt, lai pārzinis apstiprina, vai tiek apstrādāti ar viņu saistīti personas dati. Ja skartā persona vēlas izmantot šīs apstiprināšanas tiesības, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu pārziņa locekli.

  • b) Tiesības uz informāciju

   Ikvienai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir Eiropas likumdevēja un likumdevēja tiesības jebkurā laikā iegūt no pārziņa bezmaksas informāciju par personas datiem, kas tiek glabāti par viņu, un šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas likumdevējs un regulators ir sniedzis datu subjektam šādu informāciju:

   • apstrādes mērķi
   • apstrādājamo personas datu kategorijas
   • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir tikuši atklāti vai tiks izpausti, jo īpaši attiecībā uz saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās
   • ja iespējams, plānotais personas datu glabāšanas ilgums vai, ja tas nav iespējams, šī ilguma noteikšanas kritēriji
   • tiesības uz viņu datu labošanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādātāja veiktas apstrādes ierobežojumi vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi
   • vai ir pārsūdzības tiesības uzraudzības iestādē
   • ja personas dati netiek vākti no datu subjekta: visa pieejamā informācija par datu izcelsmi
   • automātiskas lēmumu pieņemšanas esamība, ieskaitot profilēšanu saskaņā ar GDPR 22. panta 1. un 4. punktu un – vismaz šajos gadījumos – saturīga informācija par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzēto ietekmi uz datu subjektu. Turklāt datu subjektam ir piekļuves tiesības attiecībā uz to, vai personas dati ir pārsūtīti uz trešo valsti vai uz starptautisku organizāciju. Ja tas tā ir, datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par attiecīgajām garantijām saistībā ar pārsūtīšanu.Ja kāda ieinteresētā persona vēlas izmantot šīs tiesības piekļūt informācijai, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu pārziņa locekli.

   (c) tiesības uz labošanu

   Ikvienai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas likumdevēja piešķirtas tiesības pieprasīt tūlītēju kļūdainu personas datu labošanu attiecībā uz viņu. Turklāt datu subjektam ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp ar papildu deklarācijas palīdzību, ņemot vērā apstrādes mērķus.
   Ja skartā persona vēlas izmantot šīs labošanas tiesības, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu pārziņa locekli.

  • d) Tiesības uz atcelšanu (tiesības tikt aizmirstam)

   Ikvienai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvu un regulatoru piešķirtās tiesības pieprasīt, lai pārzinis nekavējoties dzēš personas datus par viņu, ar noteikumu, ka ir izpildīts viens no šiem iemesliem un apstrāde nav nepieciešama:

   • Personas dati ir savākti vai citādi apstrādāti šādiem nolūkiem, kuriem tie vairs nav nepieciešami.
   • Datu subjekts atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde, saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un tai trūkst jebkāda cita tiesiska pamata. apstrādi. </ li>
   • Datu subjekts iesniedz iebildumus pret apstrādi saskaņā ar DS-GVO 21. panta 1. punktu, un apstrādei nav leģitīmu iemeslu, vai arī datu subjekts iesniedz informāciju saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu Iebildumi pret apstrādi
   • Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.
   • Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas noteikts Savienības vai valsts tiesību aktos un kas ir pakļauts pārzinim.
   • Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar GDPR 8. panta 1. punktu.
   • Ja kāds no iepriekšminētajiem iemesliem ir pareizs un skartā persona vēlas uzsākt CLM ServisaGrupa SIA glabāto personas datu dzēšanu, tā jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu pārziņa locekli. Uzņēmuma CLM ServisaGrupa SIA datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks organizēs, lai dzēšanas pieprasījums tiktu izpildīts nekavējoties.

  Ja personas datus ir publiskojusi CLM ServisaGrupa SIA un ja mūsu uzņēmums ir atbildīgs par personas datu dzēšanu kā atbildīgā persona saskaņā ar DS-GVO 17. panta 1. punktu, tad CLM ServisaGrupa SIA veic atbilstošus pasākumus, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas. arī tehniska rakstura, informēt citus datu pārziņus, kas apstrādā publicētos personas datus, ka šo pārējo datu pārziņu datu subjekts ir izdzēsis visas saites uz šādiem personas datiem vai to kopijas vai replikācijas personas dati, ja vien apstrāde nav nepieciešama. Uzņēmuma CLM ServisaGrupa datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks atsevišķos gadījumos organizēs nepieciešamo.

 • e) Tiesības ierobežot apstrādi

  Ikvienai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvas un pārvaldes iestādes piešķirtas tiesības pieprasīt, lai pārzinis ierobežo apstrādi, ja ir spēkā viens no šiem nosacījumiem:

  • Personas datu precizitāti datu subjekts apstrīd uz laiku, ļaujot pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti.
  • Apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts atsakās dzēst personas datus un tā vietā pieprasa ierobežot personas datu izmantošanu.
  • Datu apstrādātājam personas dati apstrādes vajadzībām vairs nav nepieciešami, bet datu subjekts pieprasa, lai viņi aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu savas tiesības.
  • Attiecīgā persona ir iebildusi pret apstrādi saskaņā ar. 21. panta 1. punkts DS-GVO, un vēl nav skaidrs, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli pārsniedz datu subjekta iemeslus.
   </ Ul>
   Ja viens no iepriekšminētajiem nosacījumiem ir izpildīts un datu subjekts vēlas pieprasīt ierobežot personas datus, kas glabājas uzņēmumā CLM ServisaGrupa SIA, viņi jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu pārziņa darbinieku. Apstrādes ierobežošanu ierosinās SIA CLM ServisaGrupa datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks.
  • f) datu pārnesamība

   Ikvienai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības, ko piešķīrusi Eiropas Direk- tīva un pārvaldes iestāde, saņemt personas datus par viņu, ko datu subjekts ir sniedzis pārzinim strukturētā, kopējā un mašīnlasāmā formātā. Tai ir arī tiesības šos datus netraucēti pārsūtīt citai personai, kas atbildīga par datu apstrādi, kurai personas dati tika sniegti, ar nosacījumu, ka apstrāde notiek ar piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 1. punktu. Panta 2. punkta a) apakšpunktā vai uz līguma saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde ar automatizētu procedūru palīdzību, ja vien apstrāde nav nepieciešama sabiedrības interešu uzdevuma veikšanai vai veicot oficiālo varu, kas piešķirta pārzinim.

   Turklāt, izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības iegūt, ka personas dati tiek pārsūtīti tieši no viena pārziņa otram, ja tas ir tehniski iespējams un ja tā. tas neietekmē citu tiesības un brīvības.

   Lai nodrošinātu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts var jebkurā laikā sazināties ar datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku, kuru iecēlis CLM ServisaGrupa SIA.

  • g) Tiesības uz iebildumu

   Ikvienai personai, kas ir saistīta ar personas datu apstrādi, ir tiesības, ko Eiropas direktīva un pārvaldes iestāde piešķir īpašas situācijas dēļ, jebkurā laikā pret personas datu apstrādi, kas uz to attiecas, saskaņā ar 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. vai f DS-GVO iebilst. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

   Iebildumu gadījumā CLM ServisaGrupa SIA vairs neapstrādā personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus likumīgus apstrādes pamatus, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde kalpo apgalvojumam, izmantošanai vai Tiesisku prasību aizstāvēšana.

   Ja CLM ServisaGrupa SIA apstrādā personas datus, lai darbotos tiešajā pastā, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkā. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo pastu. Ja datu subjekts iebilst pret CLM ServisaGrupa SIA tiešā mārketinga nolūkos, CLM ServisaGrupa SIA vairs nepārstrādās personas datus šajos nolūkos.

   Turklāt datu subjektam no savas īpašās situācijas izrietošu iemeslu dēļ ir tiesības uz tādu personas datu apstrādi, kas uz viņu attiecas, zinātnisku vai vēstures pētījumu vai statistikas vajadzībām saskaņā ar CLM ServisaGrupa SIA 89. panta 1. punktu. ĢMO iebilst, ja vien šāda pārstrāde nav nepieciešama sabiedrības interešu uzdevuma izpildei.

   Lai izmantotu tiesības iebilst, datu subjekts var tieši sazināties ar CLM ServisaGrupa SIA datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku. Datu subjekts, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK, informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanā var arī izmantot savas iebilduma tiesības, izmantojot automatizētas procedūras, izmantojot tehniskās specifikācijas.

  • h) automatizēti lēmumi katrā gadījumā atsevišķi, ieskaitot profilēšanu

   Ikvienai personai, kas saistīta ar personas datu apstrādi, ir tiesības, ko piešķīrusi Eiropas direktīva un pārvaldes iestāde, uz to, ka uz viņu neattiecas lēmums, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, kam ir juridiskas sekas vai līdzīgā veidā to būtiski ietekmē; ja vien lēmums (1) nav vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini, vai 2) ja to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, uz kuriem attiecas pārzinis, un šie tiesību akti paredz atbilstošus pasākumus aizsargāt datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses vai 3) ar datu subjekta skaidru piekrišanu.

   Ja lēmums (1) ir nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei starp datu subjektu un pārzini vai (2) tas notiek ar skaidru datu subjekta piekrišanu, CLM ServisaGrupa SIA veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu tiesības un brīvības, un datu subjekta likumīgās intereses, ieskaitot vismaz tiesības panākt personas datu apstrādātāja iejaukšanos, paust savu nostāju un apstrīdēt lēmumu.

   Ja datu subjekts vēlas realizēt automatizētas lēmumu pieņemšanas tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu kontrolieri.

  • i) Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

   Ikvienai personai, kuru ietekmē personas datu apstrāde, ir tiesības, ko piešķīrusi Eiropas direktīva un pārvaldes iestāde, jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

   Ja datu subjekts vēlas atsaukties uz savām tiesībām atsaukt savu piekrišanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu datu pārziņa locekli.

  • 11. Datu aizsardzība lietojumprogrammās un pieteikšanās procesā

   Pārzinis apkopo un apstrādā pieteikuma iesniedzēju personas datus, lai apstrādātu pieteikuma procesu. Apstrādi var veikt arī elektroniski. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz kontrolierim atbilstošus pieteikuma dokumentus elektroniski, piemēram, pa e-pastu vai tīmekļa vietnē pieejamu tīmekļa veidlapu. Ja kontrolieris noslēdz darba līgumu ar pretendentu, pārsūtītie dati tiks glabāti darba attiecību vajadzībām saskaņā ar likumu. Ja kontrolieris neslēdz darba līgumu ar kandidātu, pieteikuma dokumenti tiek automātiski izdzēsti divus mēnešus pēc noraidījuma lēmuma paziņošanas, ja vien dzēšana neliedz citām kontroliera likumīgajām interesēm. Citas likumīgas intereses šajā nozīmē, piemēram, pierādīšanas pienākums procedūrā saskaņā ar Vispārējo vienlīdzīgas attieksmes likumu (AGG).

   12 Privātuma politika par Facebook izmantošanu un lietošanu </ h2>
   Kontrolierim šajā vietnē ir integrēti uzņēmuma Facebook komponenti. Facebook ir sociālais tīkls.

   Sociālais tīkls ir uz internetu balstīta sociālo tikšanās vieta, tiešsaistes kopiena, kas parasti lietotājiem ļauj sazināties vienam ar otru un mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot par platformu viedokļu un pieredzes apmaiņai vai ļauj interneta kopienai sniegt personisku vai biznesa informāciju. Facebook ļauj sociālā tīkla lietotājiem izveidot privātus profilus, augšupielādēt fotoattēlus un socializēties, izmantojot draugu pieprasījumus.

   Facebook darbojas kā Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV. Par personas datu apstrādi atbildīgā persona, ja skartā persona dzīvo ārpus ASV vai Kanādas, ir Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

   Katru reizi, kad kādā no šīs tīmekļa vietnes atsevišķām lapām, kuru pārvalda kontrolieris un kurā ir integrēts Facebook komponents (Facebook spraudnis), attiecīgās Facebook informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski tiek aktivizēts interneta pārlūks. Komponents lejupielādē Facebook Facebook komponenta attēlojumu. Visu Facebook spraudņu pārskats atrodams vietnē https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Šī tehniskā procesa ietvaros Facebook saņem informāciju par to, kuru konkrēto mūsu vietnes apakšlapu apmeklē attiecīgā persona.

   Ja attiecīgā persona vienlaikus ir pieteicusies Facebook, Facebook ar katru datu vietnes apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un visā attiecīgajā uzturēšanās laikā mūsu vietnē atzīst, kurš konkrētais mūsu vietnes apakšpuse apmeklēja attiecīgo personu. Šī informācija tiek savākta, izmantojot Facebook komponentu, un Facebook to piešķir attiecīgajam datu subjekta Facebook kontam. Ja attiecīgā persona aktivizē kādu no mūsu vietnē integrētajām Facebook pogām, piemēram, pogu “Patīk”, vai ja attiecīgā persona sniedz komentāru, Facebook piešķir šo informāciju attiecīgās personas personīgajam Facebook lietotāja kontam un saglabā šos personas datus ,

   Izmantojot Facebook komponentu, Facebook vienmēr saņem informāciju par to, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies Facebook, kad piekļūst mūsu vietnei; tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona noklikšķina uz Facebook komponenta vai nē. Ja attiecīgā persona šādu informācijas pārsūtīšanu uz Facebook nevēlas, tā var novērst pārsūtīšanu, pirms zvana uz mūsu vietni, atsakoties no viņu Facebook konta.

   Facebook publicētā datu politika, kas pieejama vietnē https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sniedz informāciju par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu Facebook. Tas arī izskaidro, kuras iespējas Facebook piedāvā, lai aizsargātu datu subjekta privātumu. Turklāt ir pieejamas dažādas lietojumprogrammas, kas ļauj nomākt datu pārraidi uz Facebook. Šādas lietojumprogrammas datu subjekts var izmantot, lai nomāktu datu pārsūtīšanu uz Facebook.

   . 13 Privātuma politika par Google Analytics izmantošanu un lietošanu (ar anonimizācijas funkciju)

   Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis komponentu Google Analytics (ar anonimizācijas funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analīze ir datu vākšana, apkopošana un analīze par vietņu apmeklētāju uzvedību. Cita starpā tīmekļa analīzes pakalpojums apkopo datus par to, kurā vietnē ietekmētā persona ir nonākusi kādā vietnē (tā sauktie novirzītāji), kurām vietnes apakšlapām tika piekļūts vai cik bieži un par kādu uzturēšanās ilgumu apakšlapa tika apskatīta. Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto vietnes optimizēšanai un interneta reklāmas izmaksu un ieguvumu analīzei.

   Google Analytics komponents darbojas uzņēmumā Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

   Kontrolieris tīmekļa analītikai, izmantojot Google Analytics, izmanto papildinājumu “_gat._anonymizeIp”. Šis papildinājums saīsinās un anonimizēs attiecīgās personas datu subjekta IP adresi, ja Google mūsu vietnei piekļūs no Eiropas Savienības dalībvalsts vai no citas Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses.

   Google Analytics komponenta mērķis ir analizēt apmeklētāju plūsmas mūsu vietnē. Cita starpā Google izmanto iegūtos datus un informāciju, lai novērtētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, apkopotu mums tiešsaistes pārskatus, kuros parādītas darbības mūsu vietnē, un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

   Google Analytics izmanto sīkdatni attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkdatnes, tas jau ir paskaidrots iepriekš. Izmantojot šo sīkdatni, Google ir iespējota, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi, kad kontrolieris piekļūst vienai no šīs vietnes lapām un ir integrēts Google Analytics komponents, attiecīgās Google informācijas tehnoloģijas sistēmā automātiski tiek aktivizēts interneta pārlūks. Iesniegt datus uzņēmumam Google tiešsaistes analīzes nolūkos. Šī tehniskā procesa ietvaros Google saņem informāciju par personas datiem, piemēram, attiecīgās personas IP adresi, kuru Google cita starpā izmanto, lai izsekotu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi un pēc tam padarītu iespējamu komisijas naudas norēķinu veikšanu.

   Sīkdatne saglabā personiski identificējamu informāciju, piemēram, piekļuves laiku, piekļuves vietu, datu subjekta vietņu apmeklējumu biežumu. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, jūsu personiskā informācija, ieskaitot datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adresi, tiek pārsūtīta uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo personisko informāciju Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procesu, trešajām personām.

   Ietekmētā persona jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu caur mūsu vietni, kā parādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi neatgriezeniski ir pretrunā sīkdatņu iestatījumiem. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī neļautu Google iestatīt sīkdatni attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkfailu, ko jau iestatījis Google Analytics, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas.

   Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst un novērst datu apkopošanu, ko Google Analytics izveidojis, lai izmantotu šo vietni, un šo datu apstrādi Google. Lai to izdarītu, personai ir jālejupielādē un jāinstalē pārlūka papildinājums vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šis pārlūkprogrammas papildinājums, izmantojot JavaScript, informē Google Analytics, ka datus un informāciju par vietņu apmeklējumiem nedrīkst pārsūtīt uz Google Analytics. Pārlūka papildinājuma instalēšanu Google uzskata par pretrunu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma vēlāk tiek izdzēsta, formatēta vai pārinstalēta, datu subjektam ir jāpārinstalē pārlūka papildinājums, lai atspējotu Google Analytics. Ja datu subjekts vai jebkura cita persona, kas atrodas viņu kontrolē, pārlūka papildinājumu ir atinstalējis vai atspējojis, varat pārlūka papildinājumu atkārtoti instalēt vai atkārtoti iespējot.

   Papildu informāciju un Google privātuma politiku var atrast vietnēs https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics sīkāk izskaidrots vietnē https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

   14 Google AdWords lietošanas un lietošanas konfidencialitātes politika

   Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis Google AdWords. Google AdWords ir interneta reklāmas pakalpojums, kas ļauj reklāmdevējiem rādīt reklāmas gan Google meklētājā, gan Google tīklā. Google AdWords reklāmdevējam ļauj iepriekš definēt atslēgvārdus, kas parādīs reklāmu Google meklētājprogrammas rezultātos tikai tad, kad meklētājprogramma izgūst ar atslēgvārdiem saistītu meklēšanas rezultātu. Google tīklā reklāmas tiek izplatītas ar tēmām saistītās Web lapās, izmantojot automatizētu algoritmu un saskaņā ar iepriekš definētiem atslēgvārdiem.

   Google AdWords pakalpojumu apkalpojošais uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.
   Google AdWords mērķis ir reklamēt mūsu vietni, parādot uz interesēm balstītu reklāmu trešo pušu vietnēs un Google meklētājprogrammas rezultātos, kā arī izvietojot reklāmas mūsu vietnē.

   Ja ietekmētā persona sasniedz mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, Google informācijas tehnoloģiju sistēmā Google saglabās tā saucamo reklāmguvumu sīkfailu. Kas ir sīkdatnes, tas jau ir paskaidrots iepriekš. Pārvēršanas sīkdatne zaudē derīgumu pēc trīsdesmit dienām un netiek izmantota attiecīgās personas identificēšanai. Ja sīkfailam vēl nav beidzies derīguma termiņš, tad par reklāmguvumu sīkdatni izsekoja, vai mūsu tīmekļa vietnē ir atvērtas noteiktas apakšlapas, piemēram, iepirkumu grozs no tiešsaistes veikala sistēmas. Konversijas sīkfails ļauj mums un Google saprast, vai ietekmētā persona, kas apmeklēja mūsu vietni, izmantojot AdWords reklāmu, ir ieņēmusi, ti, vai tā ir pabeigusi vai atcēlusi pirkumu.

   Datus un informāciju, kas savākta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, Google izmanto, lai izveidotu apmeklētāju statistiku mūsu vietnei. Pēc tam šo apmeklējumu statistiku mēs izmantojam, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kuri mums tika nosūtīti, izmantojot AdWords reklāmas, lai noteiktu viņu AdWords reklāmas panākumus vai neveiksmes un optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnē , Ne mūsu uzņēmums, ne kāds cits Google AdWords reklāmdevējs nesaņem no Google informāciju, kas varētu identificēt datu subjektu.

   Konversijas sīkfails glabā personiski identificējamu informāciju, piemēram, vietnes, kuras apmeklējusi attiecīgā persona. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, jūsu personiskā informācija, ieskaitot datu subjekta izmantotā interneta savienojuma IP adresi, tiks pārsūtīta uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo personisko informāciju Google glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procesu, trešajām personām.

   Ietekmētā persona jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu caur mūsu vietni, kā parādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu izmantotā interneta pārlūka iestatījumu, un tādējādi neatgriezeniski ir pretrunā sīkdatņu iestatījumiem. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī neļautu Google iestatīt reklāmguvumu sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkdatni, kuru jau iestatījis Google AdWords, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas.

   Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google reklamēšanu, kas balstīta uz interesēm. Lai to izdarītu, attiecīgajai personai ir jāpiekļūst saitei www.google.com/settings/ads no katra izmantotā interneta pārlūka un jāveic tur vēlamie iestatījumi.

   Papildu informāciju un Google konfidencialitātes politiku var atrast vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

   15 Privātuma politika attiecībā uz čivināt izmantošanu un lietošanu

   Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis Twitter komponentus. Twitter ir daudzvalodu publiski pieejams mikroblogošanas pakalpojums, kurā lietotāji var izlikt un izplatīt tviterus, kuru ierobežojums nepārsniedz 140 rakstzīmes. Šīs īsziņas ir pieejamas ikvienam, ieskaitot abonentus, kas nav Twitter lietotāji. Tweets tiek parādīts arī tā sauktajiem attiecīgā lietotāja sekotājiem. Sekotāji ir citi Twitter lietotāji, kuri seko lietotāja tvītiem. Twitter arī ļauj uzrunāt plašu auditoriju, izmantojot hashtags, saites vai retweets.

   Twitter darbības uzņēmums ir Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Sanfrancisko, CA 94103, ASV.

   Katru reizi, kad vienā no šīs vietnes atsevišķām lapām, kuru pārvalda kontrolieris un kurā ir integrēts Twitter komponents (Twitter poga), attiecīgās Twitter informācijas tehnoloģiju sistēmā automātiski tiek aktivizēts interneta pārlūks. liek lejupielādēt atbilstošā Twitter komponenta Twitter prezentāciju. Papildu informācija par Twitter pogām ir pieejama vietnē https://about.twitter.com/lv/resources/buttons. Šī tehniskā procesa ietvaros Twitter saņem informāciju par to, kuru konkrēto mūsu vietnes apakšlapu apmeklē attiecīgā persona. Twitter komponenta integrācijas mērķis ir dot iespēju mūsu lietotājiem pārdalīt šīs vietnes saturu, padarīt šo vietni publisku digitālajā pasaulē un palielināt mūsu apmeklētāju skaitu.

   Ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies Twitter, Twitter ar katru datu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un visā katras mūsu uzturēšanās laikā mūsu vietnei atzīst, kurš konkrētais mūsu vietnes apakšdaļa apmeklēja attiecīgo personu. Šī informācija tiek savākta, izmantojot Twitter komponentu, un Twitter to piešķir attiecīgās personas Twitter kontam. Ja attiecīgā persona aktivizē kādu no mūsu vietnē integrētajām Twitter pogām, ar to pārsūtītos datus un informāciju piešķir attiecīgās personas personīgajam Twitter lietotāja kontam un tos glabā un apstrādā Twitter.

   Izmantojot Twitter komponentu, Twitter vienmēr saņem informāciju, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu vietni, ja attiecīgā persona, vienlaikus piekļūstot mūsu vietnei, vienlaikus piesakās Twitter. tas notiek neatkarīgi no tā, vai skartā persona noklikšķina uz Twitter komponenta vai nē. Ja attiecīgā persona nevēlas šādu šīs informācijas pārsūtīšanu uz čivināt, tā var novērst pārsūtīšanu, pirms zvana uz mūsu vietni, atsakoties no viņu Twitter konta.

   Attiecīgās Twitter privātuma politikas ir pieejamas vietnē https://twitter.com/privacy?lang=lv.

   16 Xing lietošanas un lietošanas konfidencialitātes politika

   Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis Xing komponentus. Xing ir uz internetu balstīts sociālais tīkls, kas lietotājiem ļauj izveidot savienojumu ar esošajiem biznesa kontaktiem un veidot jaunus biznesa kontaktus. Atsevišķi lietotāji Xing var izveidot personisko profilu. Uzņēmumi, piemēram, var izveidot uzņēmumu profilus vai publicēt darba piedāvājumus vietnē Xing.

   Uzņēmuma Xing uzņēmums darbojas XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija.

   Katru reizi, kad kontrolieris atver vienu no šīs vietnes atsevišķām lapām un kurā ir integrēts Xing komponents (Xing spraudnis), attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā interneta pārlūku automātiski aktivizē attiecīgais Xing Komponents izraisa atbilstoša Xing komponenta Xing attēlojuma lejupielādi. Plašāku informāciju par Xing spraudņiem var atrast vietnē https://dev.xing.com/plugins. Šī tehniskā procesa ietvaros Xing saņem informāciju par to, kuru datu subjektu apmeklē mūsu vietnes konkrēto apakšu.

   Ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies Xing, Xing ar katru datu subjekta apmeklējumu mūsu vietnē un visā katras mūsu vietnes uzturēšanās laikā atzīst, kurš konkrētais mūsu vietnes apakšā apmeklēja attiecīgo personu. Šo informāciju vāc Xing komponents, un Xing to piešķir attiecīgajam datu subjekta Xing kontam. Ja attiecīgā persona aktivizē kādu no mūsu vietnē integrētajām Xing pogām, piemēram, pogu “Kopīgot”, Xing piešķir šo informāciju attiecīgās personas personīgajam Xing lietotāja kontam un saglabā šos personiskos datus.

   Xing vienmēr saņem informāciju no Xing komponenta, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies Xing laikā, kad piekļūst mūsu vietnei; tas notiek neatkarīgi no tā, vai skartā persona noklikšķina uz Xing komponenta vai nē. Ja datu subjekts nevēlas šādu informācijas pārsūtīšanu Xing, tas var novērst pārsūtīšanu, pirms zvana uz mūsu vietni, atsakoties no viņu Xing konta.

   Xing privātuma politika, kas pieejama vietnē https://www.xing.com/privacy, sniedz ieskatu Xing personiskās informācijas vākšanā, apstrādē un izmantošanā. Turklāt Xing ir ievietojis privātuma paziņojumus par pogas XING kopīgošanu vietnē https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

   17 Privātuma politika YouTube izmantošanai un izmantošanai

   Kontrolieris šajā vietnē ir integrējis YouTube komponentus. YouTube ir interneta video portāls, kas ļauj video izdevējiem brīvi skatīties videoklipus un citus lietotājus, lai tos bez maksas varētu skatīties, novērtēt un komentēt. YouTube ļauj publicēt visu veidu videoklipus, lai interneta portālā būtu pieejami gan pilni filmu un televīzijas pārraidi, gan arī mūzikas video, reklāmkadri vai lietotāju veidoti videoklipi.

   YouTube apkalpojošais uzņēmums ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube, LLC ir Google Inc. meitasuzņēmums, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

   Katrs apmeklējums vienā no šīs vietnes lapām, kuru pārvalda kontrolieris un kurā ir YouTube komponents (YouTube video), automātiski izraisa objekta informācijas tehnoloģiju sistēmas interneta pārlūkprogrammu, kas tiek attēlots ar attiecīgo YouTube komponentu. lai no YouTube lejupielādētu atbilstošā YouTube komponenta ilustrāciju. Plašāku informāciju par YouTube var atrast vietnē https://www.youtube.com/yt/about/en/. Šī tehniskā procesa ietvaros YouTube un Google uzzinās par to, kuru mūsu vietnes apakšā persona apmeklē.

   Ja persona vienlaikus ir pierakstījusies pakalpojumā YouTube, YouTube to atpazīst, piezvanot uz apakšlapu, kurā ir YouTube videoklips, kurā mūsu vietnes apakšdaļā skarto personu apmeklē. Šo informāciju apkopos YouTube un Google, un tā būs saistīta ar skartās personas YouTube kontu.

   Izmantojot YouTube komponentu, YouTube un Google vienmēr saņems informāciju, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu vietni, ja datu subjekts vienlaikus ir pieteicies pakalpojumā YouTube, kad piekļūst mūsu vietnei; tas notiek neatkarīgi no tā, vai persona noklikšķina uz YouTube videoklipa vai nē. Ja šādu informāciju nav paredzēts nodot YouTube un Google attiecīgajai personai, šī persona var liegt pārsūtīšanai atteikties no sava YouTube konta pirms zvana uz mūsu vietni.

   YouTube konfidencialitātes politika, kas pieejama vietnē https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/, identificē personu identificējošas informācijas apkopošanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube un Google.

   18 Apstrādes juridiskais pamats

   6. pants, es aizdedzinu DS-GMO kalpo mūsu uzņēmumam kā apstrādes darbību juridiskais pamats, kurā mēs iegūstam piekrišanu noteiktam pārstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā ir iesaistīts datu subjekts, kā tas ir, piemēram, apstrādes operācijās, kas vajadzīgas preču piegādei vai jebkura cita pakalpojuma sniegšanai vai atlīdzībai, apstrāde ir šāda: 6. pants, es aizdedzinu b DS-GMO. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas ir vajadzīgas, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, piemēram, ja ir jautājumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja uz mūsu uzņēmumu attiecas juridiskas saistības, kas pieprasa personas datu apstrādi, piemēram, nodokļu saistību izpildi, apstrāde notiek, pamatojoties uz 6. pantu, kuru es lit. c DS-GMO. Retos gadījumos personas datu apstrāde var būt nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses. Tas būtu gadījumā, piemēram, ja kāds mūsu telpu apmeklētājs būtu ievainots un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšana vai cita būtiska informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešajai pusei. Tad apstrāde notiks, pamatojoties uz 6. pantu, kuru es apgaismoju. d DS ĢMO ir balstīti.
   Galu galā apstrādes darbības varētu balstīties uz 6. pantu, kuru es apgaismoju. f DS ĢMO ir balstīti. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekšminētajiem juridiskajiem pamatiem, ir balstītas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ja vien pārsvars nav attiecīgās personas interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām. Šādas apstrādes darbības ir īpaši atļautas, jo tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Šajā sakarā tā uzskatīja, ka likumīgas intereses varētu tikt paustas, ja datu subjekts ir pārziņa klients (DS-BER 47. apsvēruma otrais teikums).

   19 Atbilstošās intereses apstrādes procesā, kuras ievēro atbildīgā persona vai trešā puse

   Vai personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz 6. pantu? f DS-GMO ir mūsu likumīgās intereses veikt uzņēmējdarbību visu darbinieku un akcionāru labā.

   20 Jūsu personiskās informācijas glabāšanas ilgums </ h2>
   Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas periods. Pēc termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri izdzēsti, ja tiem vairs nav jāpilda līgums vai jāuzsāk līgums.

   21 Likuma vai līguma noteikumi par personas datu sniegšanu; Nepieciešamība līguma noslēgšanai; Datu subjekta pienākums sniegt personas datus; nenodrošināšanas iespējamās sekas

   Mēs precizējam, ka personiskās informācijas sniegšanu daļēji pieprasa likumi (piemēram, nodokļu noteikumi) vai arī tā var izrietēt no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par darbuzņēmēju).
   Reizēm var būt nepieciešams noslēgt līgumu, ka skartā persona mums sniedz personas datus, kas mums vēlāk ir jāapstrādā. Piemēram, datu subjektam tiek prasīts sniegt mums personisku informāciju, kad mūsu uzņēmums slēdz līgumu ar viņu. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu ar attiecīgo personu nevarētu slēgt.
   Pirms datu subjekts sniedz informāciju par datu subjektu, datu subjektam jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības inspektoru. Mūsu datu aizsardzības inspektors katrā atsevišķā gadījumā informēs datu subjektu par to, vai personas datu sniegšana ir prasīta likumā vai līgumā vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, ja ir pienākums sniegt personas datus un kādas būtu sekas personas datu nesniegšanai.

   22 Automātiskas lēmumu pieņemšanas esamība

   Kā atbildīgs uzņēmums mēs atturamies no automātiskas lēmumu pieņemšanas vai profilēšanas.

   Šo konfidencialitātes politiku ir nodrošinājis DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH privātuma politikas ģenerētājs kā Ārējais datu aizsardzības inspektors sadarbībā ar RC GmbH tiek pārstrādāti lietotie datori un advokātu birojs izveidoti.

TOP