Mēs specializējamies uzņēmumu iegādē īpašās situācijās, un mums ir daudzu gadu pieredze nacionālajā investīciju biznesā, kā arī vidēja lieluma uzņēmumu stratēģiskajā pārkārtošanā.

Pašreizējā dalība: FFördermittelinnovation Deutschland GmbH & Co. KG, inkomm – Informations- und Kommunikationsmedizin – GmbH & Co. KG, SIA CLM ServisaGrupa, CLM ServiceGroup D.O.O., CLM BauService GmbH & Co. KG

TOP